top of page

FRÅGOR OCH SVAR

vedenpuhdistuslaite

Ownwell® städmetoden

 

VAD BASERAR SIG METODENS RENGÖRINGSEFFEKT PÅ?

Rengöringseffekten baserar sig på renat vatten och trygga mikrober. Vattnet har renats från bland annat kalcium- och magnesiumsalter och metaller, vilket innebär att vattnet inte lämnar några rester och binder smuts mycket väl. Mikroberna producerar enzymer som söndrar smuts.

 

PASSAR METODEN FÖR KOMBINATIONSMASKINER?

Ja. Vattenrengörarna Ownwell® PRO och Ownwell® SMART producerar båda 250 liter vatten per minut. Ownwell® PRO har en tank på 300 liter och Ownwell® SMART en 60 liters tank.

 

PASSAR METODEN FÖR ALLA GOLVMATERIALER?

Ja. Metoden passar alla ytor som tål vatten.

 

PASSAR METODEN FÖR TVÄTT AV TEXTILMATTOR?

Ja. Erfarenheterna av användning för textilytor har varit goda. Inga kemikalie-, kalk- eller andra mineralrester lämnar på textilytor.

 

FUNGERAR METODEN PÅ FETTSMUTS?

Metoden fungerar bra på normal fettsmuts, såsom hudfett. Regelbunden användning hindrar smutsen från att fastna.

 

FUNGERAR METODEN PÅ KALKAVLAGRINGAR?

Renat vatten minskar i sig självt kalkens ansamling eftersom städningen inte medför någon extra kalk. Vattenrengöraren avlägsnar kalken från kranvattnet. I vägledningen går man igenom hur man minimerar användningen av vatten. Man bör undvika att onödigt blöta ner ytor. Ytorna bör fås torra och till slut torkas med renat vatten. Detta minskar kalklagringar. Att avlägsna kalkavlagringar genom att använda en sur rengöringskemikalie är en underhållsåtgärd.

 

HUR TAR MAN BORT SEKRET?

Borttagning av en sekret är en så kallad specialåtgärd och sker enligt traditionella metoder med hjälp av desinfektionsmedel.

 

PÅ VILKET SÄTT AVLÄGSNAR MEDOTEN LUKTER?

Regelbunden användning av Ownwell®-metoden har visat sig vara ett mycket effektivt sätt att avlägsna obehagliga lukter.  

 

HUR LÄNGE KAN MAN ANVÄNDA EN FÄRDIG VÄTSKA?

Vätskan som gjorts av renat vatten och mikrober är användbar i ca 3 månader.

 

KAN MAN ANVÄNDA ANDRA MEDEL SAMTIDIGT MED METODEN?

Det är viktigt att underhållsstädningen sker kemikalie- och giftfritt med Ownwell®-metoden. För specialstädning kan man använda traditionella rengöringsmedel.

 

FUNGERAR STÄDTEXTILERNAS TVÄTT PÅ RIKTIGT UTAN TVÄTTMEDEL?

Ja. Vattenrengörarna Ownwell® PRO och SMART kopplas till tvättmaskinen. Tack vare teknologin behöver man inte alls använda tvättmedel då tvättemperaturerna följer allmänna instruktioner. Städtextilerna blir mycket rena och fräscha.

 

ÄR METODEN MILJÖVÄNLIG?

Ja. Metoden är 100 % kemikalie- och giftfri. Metodens vattenrengörarens alla komponenter kan återvinnas och inga kemikalier behövs för renandet vid något skede.

 

FINNS DET NÅGRA BEGRÄNSNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV METODEN?

Metoden är planerad för uppehållsstädning. Metoden är inte utvecklad för borttagning av fläckar, även om den fungerar bra på en del fläckar.

 

ERSÄTTER METODEN DESINFFEKTIONSMEDLEN?

Nej. Metoden ersätter inte desinfektionsmedel.

 

PÅ VILKET SÄTT FÖRENKLAR METODEN STÄDNINGEN FRÅN EN STÄDPERSONS SYNVINKEL?

Mängden förberedande jobb minskar eftersom man inte behöver dosera kemikalier längre. Jobbet blir enklare också på grund av att städerskan kan använda ett och samma medel på alla ytor. Därmed behövs inga färgkoder längre. Dessutom behöver man inte skydda sig från kemikalier längre.

 

ÄR METODEN INHEMSK?

Metoden har utvecklats in Finland och vårt företag är inhemskt ägd.  

 ​

Komprimerade mikrober

 

HUR FUNGERA KOMPRIMERADE MIKROBER?

Mikroberna som preparatet innehåller söndrar smuts.

 

HUR DOSERAR MAN DE KOMPRIMERADE MIKOBOERNA RÄTT?

Det är väldigt enkelt att dosera mikrobpreparaten och ingen risk för överdosering finns. Doseringsinstruktion: ett mikrobpreparat i en sprayflaska, doseringsflaska, kombinerad tvättmaskinstank eller 500 milliliter vatten.

 

ÄR MIKROBPREPARATERNA TRYGGA?

Ja, bakterierna som mikrobpreparaten innehåller är livsmedelsgodkända och klassificeras som trygga för mänskan.

 

 

​​

Ownwell® vattenrengörare

 

VAD RENAS VATTNET FRÅN?

Vattnet renas från virus, bakterier, kalcium och magnesiumsalter samt andra orenheter. Slutresultatet är vatten som inte lämnar några rester efter sig.

 

VILKA KRAV STÄLLER APPARATERNAS INSTALLATION?

Apparaterna har en elektrisk anslutning på 230 V (elkonsumtion max 420 – 1500W), 1,5 meter lång ledning och jordad kontakt. Apparaterna kräver en kallvattensanslutning, vattenintag min 12 mm (en eventuellt existerande tvättmaskinsanslutning är en fungerande lösning). Dessutom behöver utrymmet ha en golvbrunn och vara köldisolerad.

 

HUR UNDERHÅLLER MAN APPARATEN?

Apparaten är servicefri. Filterbyte och uppehåll är inkluderade i det månatliga kontraktet.  

 

HUR KAN MAN FÖRSÄKRA SIG OM ATT VATTNET SOM VATTENRENGÖRAREN PRODUCERAR ÄR RENT?

Vattnet som apparaterna producerar är mycket rent. Två olika laboratorier har analyserat

vattenprover från vattenrengörare med hjälp av ackrediterade metoder. Vi levererar tillsammans med apparaten en TDS-mätare med vilken man kan mäta ämnen som löst sig i vattnet.

 

HURUDANA INVESTERINGAR KRÄVS FÖR ATT KUNNA TA METODEN I BRUK?

Ownwell® vattenrengörare och mikrobpreparat som behövs ingår i ett förmånligt månatligt pris. Inga investeringar i nya arbetsredskap eller tvättmaskiner behövs för att kunna ta i bruk metoden ifall dessa är i sin ordning. Vår service inkluderar även värdering av nuvarande redskaps och maskiners skick.

menetelmä

HUR KAN VI HJÄLPA?

Hittade du svar på din fråga? Blev du och fundera på något? Du kan kontakta oss, vi svarar gärna på dina frågor och berättar med om den kemikaliefria Ownwell®-metoden.

bottom of page