top of page
EARTH.jpg

VARFÖR KEMIKALIEFRITT?

STÄDKEMIKALIER ÄR
INTE EN HÅLLBAR LÖSNING

Undersökningar visar att städkemikalier skadar på flera olika sätt städpersonal, mänskor som vistas i lokaler, ytornas material samt vår gemensamma miljö.  

Image by Laura Davidson

KEMIKALIER I ANDNINGSLUFTEN

För hälsan skadliga kombinationer i inomhusluften.

Image by Lukas Blazek

KEMIKALIERESTER
PÅ YTOR

Kemikalier lagras på porösa ytor.

siivouskone.jpg

MATERIALSLITAGE

Kemikaliernas slitande effekt på materialens ytor.

img-111_2.jpg

MILJÖBELASTNING

Koldioxidavtryck, kemikalier hamnar i naturen.

Image by Aaron Burden

”En 30 års erfarenhet visar att man sist och slutligen behöver väldigt lite kemikalier för städning.”

 

Mikko Haapsaari, städtekniker

HEMLIGHETEN ÄR RENAT VATTEN OCH MIKROBER

Ownwell®-metoden baserar sig på renat kranvatten i vilket naturliga mikrober tillsätts. Vi skapar rent utan kemikalier.

GÖR ETT ANSVARSFULLT VAL

Tröskeln för övergång till kemikaliefri städning är lägre än du tror. Vi erbjuder ett färdigt koncept innehållande allt som behövs för att börja med Ownwell®-metoden.

bottom of page