top of page

Ownwell deltar i kampen mot klimatförändring

Ownwell vill till sin del vara med och hjälpa världen mot en koldioxidneutral cirkulär ekonomi. Vi har kompenserat Ownwell-metodens koldioxidutsläpp genom att stöda skapandet av nya kolsänkor i Finland.
Nya kolsänkor kan åstadkommas genom att beskoga kärrbotten som befriats från torvproduktion, vilket gör att dom förändras från koldioxidkällor till kolsänkor. Ownwell är visserligen världens första städmetod vars klimatverkan är positiv.

För mera information:


Ownwell

Timo Kaarlela CEO

+358 44 525 6530

Kirkkokatu 16 A, 02770 Espoo

Comments


bottom of page