top of page

Källhagens skola i Lojo övergick till kemikaliefri städning

I början av oktober tog Källhagens skola i Lojo Virkby i bruk en ny städmetod, den helt naturliga Ownwell®-metoden. Metoden baserar sig på renat kranvatten och mikrober. Lojo är med i Hinku-nätverket som för samman kommuner som bundit sig till ambitiösa miljöåtgärder. Den gift- och kemikaliefria Ownwell-metoden erbjuder ett klimatvänligt alternativ för trygg städning av offentliga utrymmen och stöder samtidigt Hinku-projektet.Den inhemska innovationen, Ownell-metoden, rengör alla gemensamma utrymmen i Källhagens skola med hjälp av endast renat kranvatten och tillsatta mikrober. Mikrobernas uppgift är att stöda mänskornas välmående. Mikroberna som hör till Bacillus-släkten och används i metoden är livsmedelsgodkända och trygga för mänskor. Ownell-metoden har beviljats patent och bruksmodeller.


Mot en koldioxidneutral och hållbar stad

Hinku-projektet befrämjar Lojos utveckling mot en koldioxidneutral och hållbar stad med hjälp av prioriterade tyngdpunkter som åtgärdas och valts från Hinku-projektets operativa program. Programmets första prioritering är hållbara levnadsvanor som Ownwell städmetoden fullt stöder.

I metoden tillsätter man i renat vatten ett komprimerat mikrobpreparatsom innehåller hundratals miljoner goda mikrober. Tillsammans med mikroberna bildar det renade vattnet en 100 % kemikaliefri rengöringsvätska.


Den nya Ownwell städmetoden säkerställer att Källhagens skolans elever och personal har en ren arbetsmiljö som skyddar dem från att bli utsatta för städkemikalier och obehagliga lukter. Samtidigt stöder metoden till sin del THLs nationella inomhusluftsprogram eftersom den håller inomhusluften ren och giftfri.


En lyckad testperiod förbi

Källhagens skola testade Ownwell-metoden först i ett halvt år från februari till augusti 2021. Testperioden påbörjades med att en egen Ownell vattenrengörare installerades i skolan. Dessutom fick skolans lokalvårdare bekanta sig med metoden. På uppföljningsmötet som hölls under testperioden berättade lokalvårdare om sina erfarenheter av den nya metoden. Det som dom tyckte var bäst med metoden var, att jobbet hade blivit enklare och tryggare. Ownwell-metoden orsakar inga allergier eller hudbesvär även om vätskan skulle hamna på huden. Rengöringseffekten var också tillräcklig. Lokalvårdarna var villiga att fortsätta med Ownwell-metoden.


I början, i mitten och i slutet av testperioden togs mikrobiologiska prover från ytor. Både mikrobiologiska och renhetsresultaten var mycket bra. – Resultaten som undersökningen gav oss stöder ytterligare våra tidigare undersökningsresultat där vi har observerat, att bakterier som används i städpreparat representerar huvudsakligen de bakterier som man genom odlingsmetoder kunnat upptäcka på rengjorda ytor, säger Elina Roine, docent för molekylmikrobiologi.
Kontaktpersoner Lojo stad Jere Jantunen Chef för mat- och städservice +358 50 567 5915 jere.jantunen@lohja.fi


Raimo Immonen Servicechef

+358443743310 raimo.immonen@lohja.fi www.lohja.fi Karstuntie 4, PL 71, 08101 LohjaOwnwell


Timo Kaarlela CEO

+358 44 525 6530

Kirkkokatu 16 A, 02770 Espoo

Comments


bottom of page