top of page
ownwell_paulig_paahtimo.jpg

PAULIG

På Pauligs koldioxidneutrala rosteri i Nordsjö togs den nya, helt ekologiska Ownwell®-rengöringsmetoden i bruk.

”STÖDER PAULIGS MÅL”

Paulig och Ownwell i samarbete.

ownwell_paulig.jpg

En giftfri och kemikaliefri metod stöder Pauligs mål att minska miljöpåverkan och förbättra personalens välbefinnande. Ownwell är stolt över att kunna tillföra mervärde till verksamheten hos den äldsta aktören inom branschen i Norden – Paulig började rosta kaffe redan år 1904.

Godkänd för livsmedelsanvändning

Ownwell-metoden, en inhemsk innovation inom renhållningsbranschen, rengör alla kontorsutrymmen med enbart renat kranvatten och tillsatta mikrober. De Bacillus-arter som används i metoden är godkända för livsmedelsanvändning och är säkra för människor. Den klimatneutrala Ownwell-metoden har beviljats patent och nyttighetsmodeller. I Ownwell-metoden tillsätts en pellet som innehåller hundratals miljoner fördelaktiga mikrober till det renade vattnet. Tillsammans med det renade vattnet bildar mikroberna en 100% kemikaliefri rengöringslösning.

En ren miljö för 350 anställda

Städning är en väsentlig del av arbetssäkerheten, vilket Paulig värdesätter högt. Den nya innovativa rengöringsmetoden säkerställer en ren arbetsmiljö för de 350 anställda vid rosteriet, och skyddar dem från exponering för rengöringskemikalier och obehagliga lukter.

Docent i molekylär mikrobiologi Elina Roine vid Helsingfors universitet säger:

 

"Forskning tyder på att traditionella, kemikaliebaserade rengöringsmetoder försvagar immunförsvaret hos personer som utsätts för rengöringskemikalier. Dessutom tar starka rengöringskemikalier bort inte bara skadliga mikrober utan också den normala mikrobiotan i miljön, som visat sig vara fördelaktig för människor."


 

Ownwell-metoden stöder också Folkhälsoinstitutets (THL) nationella program för inomhusluft genom att hålla inomhusluften ren och giftfri.

GÖR ETT ANSVARSFULLT VAL

Tröskeln för övergång till kemikaliefri städning är lägre än du tror. Vi erbjuder ett färdigt koncept innehållande allt som behövs för att börja med Ownwell®-metoden.

bottom of page